Nils Ronéus

Leg. Veterinär, VMD

 

Tfn: 08-294829 | 070-3178500

E-post: nils@roneusmail.se

Tillgänglig på Hästsjukhuset Solvalla:

 

Måndagar och tisdagar

Nils Ronéus är specialist inom hästens sjukdomar och har stor erfarenhet inom sporthästens olika skador och sjukdomar. Nils är även Veterinär medicine doktor i träningsfysiologi. Förutom den kliniska och kirurgiska verksamheten på Hästsjukhuset Solvalla bedriver Nils Ronéus en omfattande ambulatorisk verksamhet.

 

På måndagar och tisdagar arbetar Nils Ronéus på Hästsjukhuset Solvalla där han bland annat utför hältutredningar, besiktningar, hals- och luftrörskontroller, mun- och tandundersökningar samt muskelbiopsier. Det utförs även undersökningar med ultraljud, EKG, röntgen och fiberoptik. För att förebygga skador och optimera träning utförs träningsfysiologiska tester på unga travhästar avseende muskelfysiologi, mjölksyra och hjärtfrekvens.

Monica Rydstrand Lindström

Leg. Djursjukskötare