Om

Om Hästsjukhuset Solvalla

 

År 1964 fick dåvarande Laboratorn vid Kungliga Veterinärhögskolan, Odd Knudsen, i uppdrag av Stockholms Travsällskap och dåvarande ordföranden skeppsredare Olof Wallenius, att ansvara för veterinärvården vid Solvalla travbana.

 

Odd Knudsen satte som krav att de kollegor som arbetade på kliniken skulle ha en vetenskaplig meritering, dvs. vara disputerade (veterinär medicine doktor).

 

Hästsjukhuset bildades 1965 med Odd Knudsen som chef för verksamheten och samma år kom Åke Åsheim att ingå i teamet. År 1967 knöts Claes Rülcker till verksamheten och 1972 kom Gunnar Nilsson till kliniken. År 1990 började Nils Ronéus och i mitten på 90-talet Anders Ekfalk.

 

Idag arbetar Nils Ronéus, Anders Ekfalk, Hans Bernhardsson, Nicholas Demitri och Claes Rülcker med sina respektive veterinärassistenter i verksamheten.